Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

Referat architektury i planowania przestrzennego

(Pokój Nr 1)

Joanna Skotnicka-Pergał
tel. 22 722 89 36
e-mail: j.skotnicka@izabelin.pl

Aneta Iwan
tel. 22 722 89 36
e-mail: a.iwan@izabelin.pl

Referat geodezji i gospodarki gruntami

(Pokój Nr 2)

KIEROWNIK REFERATU
Maciej Patrycy
tel. 22 722 89 62
e-mail: m.patrycy@izabelin.pl

Agnieszka Kamińska
tel. 22 722 89 62
e-mail: a.kaminska@izabelin.pl

 

Referat inwestycji i zamówień publicznych

KIEROWNIK Andrzej Godlewski
tel. 22 722 89 68
e-mail: a.godlewski@izabelin.pl
Pokój Nr 111

Dominika Glonek
tel. 22 722 89 69
e-mail: d.glonek@izabelin.pl
Pokój Nr 111

Marcin Olejnicki
tel. 22 722 89 51
e-mail: m.olejnicki@izabelin.pl
Pokój Nr 112

Lech Sikorski
tel. 22 722 89 51
e-mail: l.sikorski@izabelin.pl
Pokój Nr 112