Oświadczenia majątkowe radnych - koniec VI kadencji