2018 - część II

NrZ dniaTytuł (w sprawie)Treść  (pdf)Treść (wersja tekstowa)Wyniki głosowania
XLI/371/18 15 października 2018 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść wyniki
XLI/372/18 15 października 2018 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść wyniki
XLI/373/18 15 października 2018 r. zmiany Uchwały Nr XIV/127/2016 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016 r. treść treść wyniki
XLI/374/18 15 października 2018 r. zmiany Uchwały Nr XIV/128/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016 r. treść treść wyniki
XLI/375/18 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Izabelin w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I” treść
zał.1
zał.2
zał.3
treść wyniki
XLI/376/18 15 października 2018 r. Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Izabelin treść
zał.
treść
zał.
wyniki
XLI/377/18 15 października 2018 r. Planu walki z ubóstwem energetycznym w Gminie Izabelin treść
zał.
treść
zał.
wyniki
XLI/378/18 15 października 2018 r. zmian w Statucie Gminy Izabelin treść
zał.
treść
zał.
wyniki
XLI/379/18 15 października 2018 r. zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Izabelin na lata 2018-2020 treść
zał.
treść wyniki
XLI/380/18 15 października 2018 r. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Izabelin na lata 2018-2023 treść
zał.
treść wyniki
XLI/381/18 15 października 2018 r. informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 Gminy Izabelin treść
zał.
treść wyniki
XLI/382/18 15 października 2018 r. przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 treść
zał.
treść wyniki
XLI/383/18 15 października 2018 r. przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej treść
zał.
treść
zał.
wyniki
XLI/384/18 15 października 2018 r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin za lata 2016 – 2030 treść
zał.
treść
zał.
wyniki