Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30 grudnia 2019

W dniu 16 lutego 2021r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr V/23/19  w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/1593/akt.pdf

W dniu 15 listopada 2022r. Rada Gminy Izabelin podjęła uchwałę Nr LXIII/486/22 w sprawie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2022/11881/akt.pdf 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-30
Data publikacji:2019-12-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marta Merchel
Liczba odwiedzin:2536