Zasady segregacji odpadów obowiązujące od 1 stycznia 2020

Od dnia 1 stycznia 2020 wprowadzone zostały nowe zasady odbioru odpadów komunalnych:

odbiór odpadów zmieszanych - co 2 tygodnie,

odbiór odpadów wyselekcjonowanych:

  • metal, plastik - co 2 tygodnie,
  • szkło - co 4 tygodnie,
  • papier - co 4 tygodnie,
  • odpady biodegradowalne kuchenne - co 2 tygodnie
  • odpady biodegradowalne zielone - co 2 tygodnie (w miesiącach III - XI)
  • odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektroniczny - 1 raz w ciągu roku sprzed posesji.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Izabelinie C przy ul. 3 maja 42.

Godziny otwarcia: pon - pt: 7:00 - 10:00, 14:00 - 18:00 sob: 10:00 - 14:00