Majątek publiczny Gminy Izabelin i gminnych osób prawnych w 2018 roku

Jednostka

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

Gmina Izabelin

Sprawozdanie finansowe

sprawozdanie

Centrum Kultury Izabelin

Sprawozdanie finansowe

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

Sprawozdanie finansowe

 

SPZOZ Izabelin

Sprawozdanie finansowe

 

GPWiK Mokre Łąki

Sprawozdanie finansowe