Majątek publiczny Gminy Izabelin i gminnych osób prawnych w 2018 roku

Lp

Jednostka

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

1.

Gmina Izabelin

Sprawozdanie finansowe

sprawozdanie

1a.

w tym Urząd Gminy Izabelin

Sprawozdanie finansowe

 

2.

Centrum Kultury Izabelin

Sprawozdanie finansowe

sprawozdanie

3.

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

Sprawozdanie finansowe

 sprawozdanie

4.

SPZOZ Izabelin

Sprawozdanie finansowe

sprawozdanie

5.

GPWiK Mokre Łąki

Sprawozdanie finansowe