Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Michał Postek - Zastępca Wójta Gminy Izabelin
Marta Wojtachnio - Skarbnik Gminy Izabelin
Marta Wojtachnio - odwołanie ze stanowiska Skarbnika Gminy Izabelin
Agnieszka Woźniak - powołanie na stanowisko Skarbnika Gminy Izabelin 
Agata Bartoszewicz - Kierownik Wydziału Środowiska
Małgorzata Sikorska - Inspektor ds. księgowości podatkowej
Marta Merchel - Inspektor ds. komunalnych
Aneta Kadzińska - Główny specjalista ds. wymiaru podatków
Halina Szczepanik - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Waldemar Roszkiewicz - Sekretarz Gminy Izabelin
Robert Marczak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
Małgorzata Wąsik - Starszy specjalista ds. świadczeń rodzinnych
Ewa Przybysz - Starszy specjalista pracy socjalnej
Maryla Łukasińska - p.o. dyrektora Centrum Kultury Izabelin
Daria Kuźniecow - Dudko - Zastępca Dyrektora Centrum Kultury Izabelin
Bronisława Bieńkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin
Bronisława Bieńkowska - Likwidacja stanowiska kierownika Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin
Marcin Sobczak - Wiceprezes Gmiennego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.
Małgorzata Przestrzelska - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Laskach "Akademia Pod Dębowym Liściem"
Małgorzata Konopka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie
Aneta Beczek - Kierownik Centrum Usług Wspólnych
Krzysztof Stańczyk - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Anita Fieducik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie
Beata Podgajna - Dyrektor Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie 
Agnieszka Jeziorska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie
Janusz Marciniak - Dyrektor Centrum Kultury Izabelin

Daria Kuźniecow - Dudko - Zastępca Dyrektora Centrum Kultury Izabelin - korekta

Agata Bartoszewicz - objęcie stanowiska Sekretarza Gminy Izabelin

Janusz Marciniak - Dyrektor Centrum Kultury Izabelin - zakończenie stosunku pracy

Antoni Zych - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie - koniec kadencji

Piotr Rudzki - Prezez Zarządu Gminego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Mokre Łąki" Sp. z o.o. - odwołanie z funkcji

Bronisława Bieńkowska - objęcie stanowiska Zastepcy Dyrektora Centrum Kultury Izabelin ds. Kultury Fizycznej i Sportu