Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Dorota Zmarzlak - Wójt Gminy Izabelin

Michał Postek - Zastępca Wójta Gminy Izabelin 

Marta Wojtachnio - Skarbnik Gminy Izabelin 

Marta Wojtachnio - odwołanie ze stanowiska Skarbnika Gminy Izabelin 

Agnieszka Woźniak - powołanie na stanowisko Skarbnika Gminy Izabelin 

Agata Bartoszewicz - Kierownik Wydziału Środowiska 

Małgorzata Sikorska - Inspektor ds. księgowości podatkowej 

Marta Merchel - Inspektor ds. komunalnych 

Aneta Kadzińska - Główny specjalista ds. wymiaru podatków 

Halina Szczepanik - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych 

Waldemar Roszkiewicz - Sekretarz Gminy Izabelin 

Robert Marczak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie 

Małgorzata Wąsik - Starszy specjalista ds. świadczeń rodzinnych 

Ewa Przybysz - Starszy specjalista pracy socjalnej 

Maryla Łukasińska - p.o. dyrektora Centrum Kultury Izabelin 

Daria Kuźniecow - Dudko - Zastępca Dyrektora Centrum Kultury Izabelin

Bronisława Bieńkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin 

Bronisława Bieńkowska - Likwidacja stanowiska kierownika Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin 

Marcin Sobczak - Wiceprezes Gmiennego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o. 

Małgorzata Przestrzelska - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Laskach "Akademia Pod Dębowym Liściem" 

Małgorzata Konopka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie 

Aneta Beczek - Kierownik Centrum Usług Wspólnych 

Krzysztof Stańczyk - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej 

Anita Fieducik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie 

Beata Podgajna - Dyrektor Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie 

Agnieszka Jeziorska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie 

Janusz Marciniak - Dyrektor Centrum Kultury Izabelin

Daria Kuźniecow - Dudko - Zastępca Dyrektora Centrum Kultury Izabelin - korekta

Agata Bartoszewicz - objęcie stanowiska Sekretarza Gminy Izabelin

Janusz Marciniak - Dyrektor Centrum Kultury Izabelin - zakończenie stosunku pracy

Antoni Zych - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie - koniec kadencji

Piotr Rudzki - Prezez Zarządu Gminego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Mokre Łąki" Sp. z o.o. - odwołanie z funkcji

Bronisława Bieńkowska - objęcie stanowiska Zastepcy Dyrektora Centrum Kultury Izabelin ds. Kultury Fizycznej i Sportu

Michał Postek - Zastępca Wójta Gminy Izabelin - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2018 r.