ZP/B/06/WIR/2019

  

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

__________________________________________________________________________

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu  [ PDF ]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  [ PDF ]

Załączniki do SIWZ  [ DOC ] [ PDF ]

Wzór umowy [ PDF ]

Dokumentacja projektowa [ ZIP ]

Aktualizacja 22.08.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ [ PDF ]