PROTOKOŁY I NAGRANIA KOMISJI W 2020 R. - VII KADENCJA

KOMISJE WSPÓLNE - 
OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI, BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARCZO - FINANSOWA, 
ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI,  REWIZYJNA, SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

NrZ dniaTreść (plik pdf)NagranieWersja tekstowa
VII 06.02.2020 r. Protokół Protokół tekst

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

NrZ dniaTreść (plik pdf)NagranieWersja tekstowa
IX 17.01.2020 r. Protokół Protokół tekst

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

NrZ dniaTreść (plik pdf)NagranieWersja tekstowa
X 16.01.2020 r. Protokół Protokół tekst
XI 20.02.2020 r. Protokół Protokół tekst

 

 

KOMISJA GOSPODARCZO - FINANSOWA

NrZ dniaTreść (plik pdf)NagranieWersja tekstowa
X

20.01.2020 r.

Protokół Protokół tekst
XI

24.02.2020 r.

Protokół Protokół tlest

 

KOMISJA ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI

NrZ dniaTreść (plik pdf)NagranieWersja tekstowa
IX 15.01.2020 r. Protokół Protokół tekst
X 20.02.2020 r. Protokół Protokół tekst

 

KOMISJA REWIZYJNA

NrZ dniaTreść (plik pdf)NagranieWersja tekstowa
X 15.01.2020 r. Protokół Protokół tekst
XI 05.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
XII 24.02.2020 r. Protokół Protokół tekst

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

NrZ dniaTreść (plik pdf)NagranieWersja tekstowa
VIII 04.02.2020 r. Protokół Protokół tekst