PROTOKOŁY I NAGRANIA KOMISJI W 2020 R. - VII KADENCJA

KOMISJE WSPÓLNE - 
OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI, BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARCZO - FINANSOWA, 
ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI,  REWIZYJNA, SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

NrZ dniaTreść (plik pdf)NagranieWersja tekstowa
VII 06.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
VIII 09.06.2020 r. Protokół Protokół tekst (projekt)

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

NrZ dniaTreść (plik pdf)NagranieWersja tekstowa
IX 17.01.2020 r. Protokół Protokół tekst
X 21.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
XI 27.04.2020 r. Protokół Protokół tekst
XII 25.05.2020 r. Protokół Protokół tekst (projekt)

 

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

NrZ dniaTreść (plik pdf)NagranieWersja tekstowa
X 16.01.2020 r. Protokół Protokół tekst
XI 20.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
XII

27.04.2020 r.

Protokół Protokół tekst
XIII

22.05.2020 r.

Protokół Protokół tekst (projekt)

 

 

KOMISJA GOSPODARCZO - FINANSOWA

NrZ dniaTreść (plik pdf)NagranieWersja tekstowa
X

20.01.2020 r.

Protokół Protokół tekst
XI

24.02.2020 r.

Protokół Protokół tekst
XII

27.04.2020 r.

Protokół Protokół tekst
XIII

25.05.2020 r.

Protokół Protokół tekst (projekt)
XIV

22.06.2020 r.

Protokół Protokół tekst (projekt)

 

KOMISJA ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI

NrZ dniaTreść (plik pdf)NagranieWersja tekstowa
IX 15.01.2020 r. Protokół Protokół tekst
X 20.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
XI 27.04.2020 r. Protokół Protokół tekst 
XII 26.05.2020 r. Protokół Protokół tekst
XIII 16.06.2020 r. Protokół Protokół tekst (projekt)

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

NrZ dniaTreść (plik pdf)NagranieWersja tekstowa
X 15.01.2020 r. Protokół Protokół tekst
XI 05.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
XII 24.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
XIII 30.04.2020 r. Protokół Protokół tekst
XIV 06.05.2020 r. Protokół Protokół tekst
XV 25.05.2020 r. Protokół Protokół tekst (projekt)
XVI 25.06.2020 r. Protokół Protokół tekst
XVII 30.06.2020 r. Protokół Protokół tekst

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

NrZ dniaTreść (plik pdf)NagranieWersja tekstowa
VIII 04.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
IX 04.05.2020 r. Protokół Protokół tekst
X 15.06.2020 r. Protokół Protokół tekst (projekt)