PROTOKOŁY I NAGRANIA KOMISJI W 2020 R. - VII KADENCJA

KOMISJE WSPÓLNE - 
OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI, BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARCZO - FINANSOWA, 
ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI,  REWIZYJNA, SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Nr Z dnia Treść (plik pdf) Nagranie Wersja tekstowa
VII 06.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
VIII 09.06.2020 r. Protokół Protokół tekst (projekt)

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Nr Z dnia Treść (plik pdf) Nagranie Wersja tekstowa
IX 17.01.2020 r. Protokół Protokół tekst
X 21.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
XI 27.04.2020 r. Protokół Protokół tekst
XII 25.05.2020 r. Protokół Protokół tekst
XIII 17.08.2020 r. Protokół Protokół tekst
XIV 25.08.2020 r. Protokół Protokół tekst (projekt)

 

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nr Z dnia Treść (plik pdf) Nagranie Wersja tekstowa
X 16.01.2020 r. Protokół Protokół tekst
XI 20.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
XII

27.04.2020 r.

Protokół Protokół tekst
XIII

22.05.2020 r.

Protokół Protokół tekst (projekt)
XIV

27.07.2020 r.

Protokół Protokół tekst
XVI

27.08.2020 t.

Protokół   Protokół tekst
XVI

30.08.2020 r. 

Protokół Protokół tekst

 

 

KOMISJA GOSPODARCZO - FINANSOWA

Nr Z dnia Treść (plik pdf) Nagranie Wersja tekstowa
X

20.01.2020 r.

Protokół Protokół tekst
XI

24.02.2020 r.

Protokół Protokół tekst
XII

27.04.2020 r.

Protokół Protokół tekst
XIII

25.05.2020 r.

Protokół Protokół tekst
XIV

22.06.2020 r.

Protokół Protokół tekst
XV

17.08.2020 r.

Protokół Protokół tekst (projekt)

 

KOMISJA ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI

Nr Z dnia Treść (plik pdf) Nagranie Wersja tekstowa
IX 15.01.2020 r. Protokół Protokół tekst
X 20.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
XI 27.04.2020 r. Protokół Protokół tekst 
XII 26.05.2020 r. Protokół Protokół tekst
XIII 16.06.2020 r. Protokół Protokół tekst
XIV 27.07.2020 r. Protokół Protokół tekst (projekt)
XV 26.08.2020 r. Protokół Protokół tekst (projekt)

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Nr Z dnia Treść (plik pdf) Nagranie Wersja tekstowa
X 15.01.2020 r. Protokół Protokół tekst
XI 05.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
XII 24.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
XIII 30.04.2020 r. Protokół Protokół tekst
XIV 06.05.2020 r. Protokół Protokół tekst
XV 25.05.2020 r. Protokół Protokół tekst (projekt)
XVI 25.06.2020 r. Protokół Protokół tekst
XVII 30.06.2020 r. Protokół Protokół tekst
XVIII 23.07.2020 r. Protokół Protokół tekst
XIX 31.08.2020 r. Protokół Protokół tekst

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Nr Z dnia Treść (plik pdf) Nagranie Wersja tekstowa
VIII 04.02.2020 r. Protokół Protokół tekst
IX 04.05.2020 r. Protokół Protokół tekst
X 15.06.2020 r. Protokół Protokół tekst
XI 13.07.2020 r. Protokół Protokół tekst
XII 16.07.2020 r. Protokół Protokół tekst (projekt)
XIII 21.07.2020 r. Protokół Protokół tekst (projekt)