Wykaz obowiązujących planów miejscowych na terenie Gminy Izabelin wg daty uchwalania

L.p.Nazwa planu Załączniki
1 mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I tekst
rys cz1
rys cz2
2 zmiana mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I*) tekst
rys cz1
rys cz2
3 mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap II tekst
rys cz1
rys cz2
4 mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap III tekst
rys 1
rys 2
5 mpzp wsi Truskaw - Oczyszczalnia tekst
rysunek
6 mpzp wsi Truskaw - Hornówek, cz. A tekst
rysunek
7 mpzp wsi Truskaw - Hornówek, cz. B tekst
rysunek
8 mpzp wsi Truskaw - Hornówek, cz. C tekst
rysunek
9 mpzp wsi Truskaw - Hornówek, cz. D tekst
rysunek
10 mpzp wsi Hornówek cz. A tekst
rysunek
11 mpzp wsi Hornówek cz. A - PARKING tekst
rysunek
12 mpzp wsi Hornówek cz. A - ul. DZIAŁKOWA tekst
rysunek
13 mpzp wsi Hornówek cz. B tekst
rysunek
14 mpzp wsi Hornówek cz. C - GIMNAZJUM tekst
rysunek
15 mpzp wsi Hornówek cz. D kompleksy A i B tekst
rys komA
rys komB
16 mpzp wsi Hornówek cz. D - PARKING**) tekst
rysunek
17 mpzp wsi Izabelin Południowy cz. A tekst
rysunek
18 mpzp wsi Izabelin Południowy cz. B tekst
rysunek
19 mpzp wsi Izabelin Północny tekst
rysunek
20 zmiana mpzp wsi Izabelin Północny (rejon Alei Dębów) tekst
rysunek
21 zmiana mpzp wsi Izabelin Północny, kompleks A i B (działki Nr 809/1 i 1033) tekst
rys komA
rys komB
22 mpzp wsi Laski cz. A tekst
rysunek
23 zmiana mpzp wsi Laski cz. A tekst
rysunek
24 mpzp wsi Laski cz. B tekst
rysunek
25 mpzp wsi Laski cz. C (rejon ul. Pocztowej) tekst
rysunek
26 mpzp wsi Laski cz. D tekst
rysunek
27 mpzp wsi Laski Dąbrowa tekst
rysunek
28 mpzp wsi Laski dla ul. Cyklistów, Etap I***)  tekst
rysunek
29 mpzp wsi Mościska, Etap II tekst
rysunek
30 mpzp wsi Mościska, Etap III tekst
rysunek
31 mpzp wsi Mościska, Etap III część A tekst
rysunek
32 mpzp wsi Mościska, Etap IV tekst
rysunek
33 mpzp wsi Mościska, Etap I Mościska Przemysłowe (2006) tekst
rysunek
34 zmiana mpzp wsi Mościska, Etap I Mościska Przemysłowe (2008) tekst
rysunek
35 mpzp wsi Sieraków, Etap 1 tekst
rysunek
36
mpzp wsi Izabelin C, działka 1033
 tekst
rysunek
37
mpzp wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, tzw. Etap IV
 
tekst
rysunek

*) Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające częściową nieważność planu.
**) Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające częściową nieważność planu.
***) - na podstawie Wyroku WSA Sygn.akt IV SA/Wa 1710/14, orzeczenie o nieważności Uchwały i  braku możliwości jej wykonania do czasu uprawomocnienia Wyroku (obecnie postępowanie w NSA)

 

Załączniki: