Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

System gospodarki odpadami

Artykuły

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.04.2022 r.

Uchwałą Rady Gminy Izabelin  nr LII/406/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania zmieniają się stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin i od 1 kwietnia 2022r. będą wynosiły:

- 36 zł/osobę w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

- 30 zł/osobę w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów we własnym zakresie,

Opłat należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca, w którym nastąpił wywóz odpadów. 

- 191,90 zł/rocznie - ryczałtowa stawka dla nieruchomości o statusie rekreacyjnym

Opłaty należy dokonać do 28 grudnia 2022 r. 

Wysokość ulg, zarówno dla mieszkańców, którzy kompostują swoje bioodpady, jak i ulga dla osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  pozostają w 

Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2022/2438/akt.pdf 

1 kwietnia 2022

Zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 16 lutego 2021r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr V/23/19  w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/1593/akt.pdf

W dniu 6 listopada 2019r. Rada Gminy Izabelin podjęła uchwałę Nr XVI/132/19 w sprawie częściowego zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie w części z opłaty wynosi 6 zł na miesiąc na mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2019-pdf/XVI.132.19.pdf

30 grudnia 2019

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 6 listopada 2019r. Rada Gminy Izabelin podjęła uchwałę  Nr XVI/133/19 w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/2539/akt.pdf

W dniu 17 grudnia 2019r. Rada Gminy izabelin podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/133/19 z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/15549/akt.pdf

 

 

2 stycznia 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13492