Komisje Rady Gminy

 ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY IZABELIN

 1. KOMISJA REWIZYJNA: Komisja kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem gospodarki finansowej, a także wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy oraz sporządza wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi w zakresie realizacji budżetu.
 2. KOMISJA GOSPODARCZO - FINANSOWA: Komisja działa w zakresie spraw dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego, działalności finansowej. Komisja opiniuje projekt budżetu gminy i czuwa nad realizacją budżetu.
 3. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:  Komisja działa w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, porządkiem publicznym i ochroną środowiska.
 4. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI: Komisja obejmuje swoim działaniem sprawy związane z rozwojem życia mieszkańców w sferze oświaty, kultury, sportu i turystyki.
 5. KOMISJA ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ PROFILAKTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA:  Komisja działa w zakresie spraw związanych z z ochroną życia mieszkańców gminy w dziedzinie zdrowia, opieki społecznej i profilaktyki.

 

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY IZABELIN:

 • 15.01.2016r. godz. 17:00 posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki
 • 19.01.2016r. godz. 18:00 Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
 • 22.01.2016r. godz. 15:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
 • 25.01.2016r.godz. 18:00 posiedzenie Komisji Gospodarczo-Finansowej połaczone z Komisją Rewizyjną
 • 22.02.2016r. godz. 15:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
 • 26.02.2016r. godz. 16:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (Szkoła Podstawowa ul. 3 Maja 49)
 • 01.03.2016r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • 07.03.2016r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki ( siedziba GOPS),
 • 14.03.2016r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Gospodarczo - Finansowej
 • 01.04.2016r. godz. 16:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
 • 12.04.2016r. godz.18:00 posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki,
 • 18.04.2016r. godz.15:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 19.04.2016r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • 25.04.2016r. godz.18:00 posiedzenie Komisji Gospodarczo - Finansowej
 • 22.04.2016r. godz. 15:15 wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie i w Laskach)
 • 06.05.2016r. godz.15:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
 • 17.05.2016r. godz.18:00 Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska 
 • 23.05.2016r. godz.18:00 posiedzenie Komisji Gospodarczo - Finansowej,
 • 24.05.2016r. godz.17:00 Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki
 • 03.06.2016r. godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
 • 14.06.2016r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
 • 17.06.2016r. godz.15:30 ( Klub Sportowy RYŚ w Laskach) wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
 • 20.06.2016r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Gospodarczo - Finansowej