Komisje Rady Gminy

 ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY IZABELIN

 1. KOMISJA REWIZYJNA: Komisja kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem gospodarki finansowej, a także wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy oraz sporządza wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi w zakresie realizacji budżetu.
 2. KOMISJA GOSPODARCZO - FINANSOWA: Komisja działa w zakresie spraw dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego, działalności finansowej. Komisja opiniuje projekt budżetu gminy i czuwa nad realizacją budżetu.
 3. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:  Komisja działa w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, porządkiem publicznym i ochroną środowiska.
 4. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI: Komisja obejmuje swoim działaniem sprawy związane z rozwojem życia mieszkańców w sferze oświaty, kultury, sportu i turystyki.
 5. KOMISJA ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ PROFILAKTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA:  Komisja działa w zakresie spraw związanych z z ochroną życia mieszkańców gminy w dziedzinie zdrowia, opieki społecznej i profilaktyki.

 

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY IZABELIN:

 • 17.01. 2017r. godz. 17:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
 • 23.01.2017 r. godz 16:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 24.01. 2017r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • 31.01.2017 r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • 06.02. 2017r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Gospodarczo- Finansowej
 • 28.02.2017r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • 14.03.2017r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki
 • 20.03.2017r. godz. 18:00 wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej i Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • 28.03.2017r. godz. 17:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki
 • 10.04.2017r. godz. 16:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 20.04.2017r. godz.17:00 posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki
 • 20.04.2017r. godz.15:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 24.04.2017r. godz. 18:00 wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej i Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • 25.04.2017r. godz. 16:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
 • 09.05.2017r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • 16.05.2017 r. godz. 17:00 posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki
 • 16.05.2017r. godz. 16:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
 • 29.05.2017r. godz.18:00 wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej i Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • 06.06.2017 r. godz. 16:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
 • 12.06.2017 r. godz. 16:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 23.06.2017 r. godz. 9:00 posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki
 • 26.06.2017 r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Gospodarczo- Finansowej
 • 18.09.2017 r. godz. 18:00 posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki
 • 19.09.2017 r. godz. 16:30 wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska (Przedszkole w Laskach)
 • 25.09.2017 r. godz. 18:00 wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej i Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • 17.10.2017 r. godz. 16:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
 • 23.10.2017 r. godz. 18:00 wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej i Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska