dot. nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwał Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/216/20 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr XX/166/16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr XIX/156/16 z dnia 26 października 2016 r., Nr XIII/104/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. oraz Nr V/25/15 z dnia 25 marca 2015 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  • działki ew. nr 2583 o powierzchni 1466 m2  położonej we wsi Laski
  • działki ew. nr 72/1 o powierzchni 1127 m2 położonej we wsi Izabelin C
  • działki ew. nr 572/3 o powierzchni 1203 m2 położonej we wsi Izabelin C
  • działek ew. nrnr 69/4 i 74/1 o łącznej powierzchni 900 m2 położonych we wsi Izabelin C
  • działek ew. nrnr 740/4 i 741/3 o łącznej powierzchni 1554 m2 położonych we wsi Truskaw

położonych w gminie Izabelin.

UWAGA:

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 listopada 2020 (Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), na podstawie § 30b pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuję iż przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki nr nr 2583 obr. Laski, 72/1, 572/3, 69/4 i 74/1 obr. Izabelin, 740/4, 741/3 obr. Truskaw przeprowadzony zostanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przeprowadzany przetarg przy użyciu środków komunikacji elektronicznej spełniać będzie wszelkie wymogi zawarte w § 30b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, a uczestnicy przetargu otrzymają link umożliwiający im przyłączenie się do przetargu i czynnego udziału w licytowaniu.

 

Przetarg odbędzie się na platformie ZOOM. Uczestnicy przetargu oraz inne osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w przetargu. Żeby uczestniczyć w przetargu należy skorzystać z poniższego linku:

https://zoom.us/j/5267963112?pwd=RjNHeTd3YmR3eFVTRUUyWXBQaE90Zz09

i danych do logowania:

Meeting ID: 526 796 3112

Passcode: 456802

 

Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia wymaganych dokumentów do godziny 11.30 w dniu przetargu (tj. 8.12.2020 r.).

Przedłożenie wymaganych dokumentów jest warunkiem uczestnictwa w przetargu. Poniżej dołączony jest dokument "Informacja" wymagany do uczestniczenia w przetargu.

 

 

5 października 2020

Informacja o zamiarze dokonania podziału

Wójt Gminy Izabelin informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie własności, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 440/1 o pow. 2,9055 ha, położona we wsi Izabelin C gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni.

17 lipca 2020

Informacja o zamiarze dokonania podziału

Wójt Gminy Izabelin informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie własności, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1886/4 o pow. 0,3889 ha, położona we wsi Laski gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni.

14 lipca 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Izabelin

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) Wójt Gminy Izabelin obwieszcza iż w dniu 10 lipca 2020 r. wydane zostało postanowienie przez Wójta Gminy Izabelin opiniujące pozytywnie wstępny projekt podziału nieruchomośc istanowiącej działkę nr ew. 1886/4 obr. Laski.

14 lipca 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:34766