dot. nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż działki we wsi Truskaw

Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż działki we wsi Truskaw

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwał Rady Gminy Izabelin Nr XXXI/248/20 z dnia 27 października 2020 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  • działki ew. nr 604/5 o powierzchni 375 m2  położonej we wsi Truskaw

położonej w gminie Izabelin.

 

UWAGA:

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 listopada 2020 r. (Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), na podstawie § 30b pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuję iż przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 604/5 obręb Truskaw przeprowadzony zostanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przeprowadzany przetarg przy użyciu środków komunikacji elektronicznej spełniać będzie wszelkie wymogi zawarte w § 30b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się na platformie ZOOM. Uczestnicy przetargu oraz inne osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w przetargu. Żeby uczestniczyć w przetargu należy skorzystać z poniższego linku:

Link do spotkania: https://zoom.us/j/92728140526

Meeting ID: 927 2814 0526

Telefon alarmowy: 510 267 807

Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia wymaganych dokumentów,  najpóźniej do godziny 11.00 w dniu przetargu (tj. 23.04.2021 r.). Przedłożenie wymaganych dokumentów jest warunkiem uczestnictwa w przetargu.

Osoby, które biorą udział w elektronicznym przetargu w charakterze publiczności, wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, w tym wizerunkowych. Dane publiczności, w tym wizerunkowe mogą być wykorzystane w toku postępowań wyjaśniających związanych z przetargiem.

 

24 marca 2021
Przejdź do - Ogłoszenie o Drugim Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie o Drugim Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwał Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/216/20 z dnia 28 lipca 2020 r. oraz Nr V/25/15 z dnia 25 marca 2015 r. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  • działki ew. nr 2583 o powierzchni 1466 m2  położonej we wsi Laski
  • działki ew. nr 572/3 o powierzchni 1203 m2 położonej we wsi Izabelin C

położonych w gminie Izabelin.

W razie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przetarg przeprowadzony zostanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – stosownie do § 8 ust. 2 oraz z § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 r. poz. 1490 ze zm.) W takim wypadku, w okresie co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zostanie zamieszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin informacja o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przetarg wtedy zostanie przeprowadzony za pomocą ogólnodostępnej (bezpłatnej) platformy internetowej Zoom, która umożliwi Uczestnikom przetargu branie w nim czynnego udziału poprzez licytowanie. Rekomenduje się zainstalowanie aplikacji. Link do aplikacji: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe. W razie przeprowadzenia przetargu w formie elektroniczne może zostać on nagrany.   

 

10 marca 2021
Przejdź do - Ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwał Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/216/20 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr XX/166/16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr XIX/156/16 z dnia 26 października 2016 r., Nr XIII/104/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. oraz Nr V/25/15 z dnia 25 marca 2015 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  • działki ew. nr 2583 o powierzchni 1466 m2  położonej we wsi Laski
  • działki ew. nr 72/1 o powierzchni 1127 m2 położonej we wsi Izabelin C
  • działki ew. nr 572/3 o powierzchni 1203 m2 położonej we wsi Izabelin C
  • działek ew. nrnr 69/4 i 74/1 o łącznej powierzchni 900 m2 położonych we wsi Izabelin C
  • działek ew. nrnr 740/4 i 741/3 o łącznej powierzchni 1554 m2 położonych we wsi Truskaw

położonych w gminie Izabelin.

UWAGA:

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 listopada 2020 (Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), na podstawie § 30b pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuję iż przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki nr nr 2583 obr. Laski, 72/1, 572/3, 69/4 i 74/1 obr. Izabelin, 740/4, 741/3 obr. Truskaw przeprowadzony zostanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przeprowadzany przetarg przy użyciu środków komunikacji elektronicznej spełniać będzie wszelkie wymogi zawarte w § 30b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, a uczestnicy przetargu otrzymają link umożliwiający im przyłączenie się do przetargu i czynnego udziału w licytowaniu.

 

Przetarg odbędzie się na platformie ZOOM. Uczestnicy przetargu oraz inne osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w przetargu. Żeby uczestniczyć w przetargu należy skorzystać z poniższego linku:

https://zoom.us/j/5267963112?pwd=RjNHeTd3YmR3eFVTRUUyWXBQaE90Zz09

i danych do logowania:

Meeting ID: 526 796 3112

Passcode: 456802

 

Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia wymaganych dokumentów do godziny 11.30 w dniu przetargu (tj. 8.12.2020 r.).

Przedłożenie wymaganych dokumentów jest warunkiem uczestnictwa w przetargu. Poniżej dołączony jest dokument "Informacja" wymagany do uczestniczenia w przetargu.

 

 

5 października 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:36685