dot. środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o wszczęciu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na wniosek Laboratorium Kosmetyczne „Joanna” Sp. J.

Informacja z dnia 24 września 2020 r., znak WA.ZUZ.5.4210.170m.2020.PK o wszczęciu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na wniosek Laboratorium Kosmetyczne „Joanna” Sp. J.

8 października 2020
Dorota Michalak-Zaręba

Obwieszczenie z dnia 04.08.2020 r. o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu Stowarzyszenia "Czyste Radiowo" do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 04.08.2020 r. znak: WOS.6220.6.4. 2020.AN o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu Stowarzyszenia "Czyste Radiowo" do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu surowców wtórnych.

7 sierpnia 2020
Agnieszka Czarnecka

Obwieszczenie z dnia 25.05.2020 r. znak: WOS.6220.14.9.2019/2020.AN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Lakiernia samochodowa przy ul. Postępu 7, 05-080 Izabelin.”

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a., zawiadamiam, że 25 maja 2020 r. została wydana przez Wójta Gminy Izabelin decyzja znak: WOS.6220.14.8.2019/2020.AN o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Lakiernia samochodowa przy ul. Postępu 7, 05-080 Izabelin” planowanego do realizacji na działce ewid. 236/13, obręb geod. Mościska, gmina Izabelin;

27 maja 2020
Anna Niedźwiedzka
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 25.05.2020 r. znak: WOS.6220.14.9.2019/2020.AN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Lakiernia samochodowa przy ul. Postępu 7, 05-080 Izabelin.”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:16167