dot. środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe dot. koncepcji zagospodarowania terenów zieleni gminy Izabelin

Urząd Gminy Izabelin, z siedzibą 05-080 Izabelin, ul. 3 Maja 42, jako Zamawiający ogłasza nabór ofert na zadanie pod nazwą: „Oferta na opracowanie koncepcji oraz projektu zagospodarowania wraz z wykonaniem graficznej wizualizacji zagospodarowania terenów zieleni Gminy Izabelin”.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2020 r. o godzinie 16.00

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego dostępne w Urzędzie Gminy Izabelin, Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 3, tel. 22 722 89 31.

9 marca 2020
Anna Niedźwiedzka

Obwieszczenie o informacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania opinii dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin”

Obwieszczenie z dnia 17.02.2020 r. znak: WOS.6220.2.5.2020.AN o informacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin”.

18 lutego 2020
Anna Niedźwiedzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:16499