dot. środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 lipca 2021 r.o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, dot. postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27.04.2018 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 lipca 2021 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.73.2018.EO/EU/mk.931 o braku możliwości zakończenia postępowania w ustawowym terminie i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, dot. postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Północny wylot drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie, Etap II - budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin - Trasa Armii Krajowej w Warszawie według wariantu II.1".

29 lipca 2021

Informacja o wszczęciu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną na wniosek Korporacji KGL, Mościska, ul. Postępu 20.

Informacja z dnia 17 czerwca 2021 r. o wszczęciu przez PGW WP na wniosek Korporacji KGL, Mościska, ul. Postępu 20 postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z dachów i powierzchni utwardzonych na terenie zakładu - obiektu biurowo-magazynowego, znak sprawy WA.ZUZ.5.4210.451.2021.BM

 

 

30 czerwca 2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:20349