Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Obrona Cywilna