Skład Rady Gminy - kontakt

Okręg wyborczy Imię i nazwisko Zdjęcie Funkcja pełniona w Radzie Gminy Kontakt
Izabelin C Joanna Katarzyna Białas Przewodnicząca Rady Gminy

j.bialas@izabelin.pl

500 847 446

Izabelin B Piotr Dziewicki Wiceprzewodniczący Rady  Gminy 

Członek Komisji Gospodarczo-Finansowej

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

p.dziewicki@izabelin.pl

607 450 401

Laski, Mościska Michał Karczmarek

Wiceprzewodniczący Rady  Gminy

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

m.karczmarek@izabelin.pl

*

Sieraków, Truskaw Grażyna Fluder Wasilewska Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

g.fluder@izabelin.pl

697 902 254

Truskaw Eliza Daniel  

e.daniel@izabelin.pl

517 316 425

Laski Bartłomiej Połomski

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

b.polomski@izabelin.pl

881 498 802

Izabelin C Jolanta Kowalska Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

j.kowalska@izabelin.pl

517 602 623

Laski Krzysztof Markiewicz Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki

k.markiewicz@izabelin.pl

570 955 141

Hornówek Małgorzata Piekarska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Gospodarczo - Finansowej

Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki

m.piekarska@izabelin.pl

609 922 977

Izabelin C Justyna Pietrak Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

j.pietrak@izabelin.pl

600 223 632

Izabelin B Teresa Skowrońska Członek Komisji Gospodarczo - Finansowej

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

t.skowronska@izabelin.pl

502 200 093

Truskaw Tomasz Stempkowski Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej

Członek Komisji Rewizyjnej

t.stempkowski@izabelin.pl

505 120 388

Hornówek Bogdan Szczesiak Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki


b.szczesiak@izabelin.pl

*

Izabelin C Ryszard Szymczak Członek Komisji Gospodarczo - Finansowej

Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki

r.szymczak@izabelin.pl

501 787 017

Hornówek Małgorzata Wiśniewska Członek Komisji Gospodarczo - Finansowej

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

m.wisniewska@izabelin.pl

513 354 977

 


* W przypadku kontaktu z r. Bogdanem Szczesiakiem i r. Michałem Karczmarkiem proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy tel. 22 722 89 67.