Majątek publiczny Gminy Izabelin i gminnych osób prawnych

Jednostka

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

Gmina Izabelin

Sprawozdanie finansowe

sprawozdanie

Centrum Kultury Izabelin

Sprawozdanie finansowe

sprawozdanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

Sprawozdanie finansowe

sprawozdanie

SPZOZ Izabelin

Sprawozdanie finansowe

sprawozdanie

GPWiK Mokre Łąki

Sprawozdanie finansowe

sprawozdanie