Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasady oraz tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania jest bezpłatne.
Jednakże Urząd Gminy Izabelin  może nałożyć opłatę, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Nakładając opłaty, uwzględnia się koszt przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt,  czas przygotowania i przekazania informacji (m.in.: wynagrodzenie pracownika przygotowującego informację, zużycie materiałów czykoszt eksploatacji oraz amortyzacji urządzeń wykorzystanych do przygotowania informacji).

Po rozpatrzeniu wniosku, Wójt Gminy Izabelin, może odmówić, w drodze decyzji administracyjnej, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o przyjęciu oferty.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Izabelin rozstrzyga, w drodze decyzji administracyjnej,o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.
Od przedmiotowej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Autor: Agata Bartoszewicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2016-08-17
Data publikacji:2016-08-17
Osoba sporządzająca dokument:Agata Bartoszewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:6021

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-10-22 10:15:08Rafał BieńkowskiaktualizacjaPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego